ประวัติ

ความเป็นมา

ซารินทร์ฯ เป็นช่างมานานกว่า 50 ปี

ซารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ อยู่ในวงการเครื่องเรือนของไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 โดยเกิดจากการรวมตัวของ ช่างฝีมือกลุ่มเล็กๆ ย่านตะวันออกของเกาะรัตนโกสินทร์ หรือใกล้กับ วัดสระเกศ ด้วยการขยายกิจการและ ความเจริญของเมือง จึงย้ายสถานที่ตั้งไปยัง สะพานขาว และบางโพ ซึ่งปัจจุบันนี้ย้ายมาสร้างเป็น โรงงาน ซารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ ณ ถ.พัฒนาการ เพื่อมุ่งหวังว่าจะเป็นสถานที่ผลิตเครื่องเรือนครบวงจรภายในโรงงาน โดยส่วนใหญ่จะผลิตเครื่องเรือนด้วยมือ

เราดำเนินการเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอและเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ เฟอร์นิเจอร์ไทย เนื่องจากเรา เปิดดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2448 บริเวณ สะพานขาว ต่อมาได้เติบโตขึ้น จึงย้าย ที่ตั้งตาม การขยายตัวของเมืองมาที่ ซ.ประชานฤมิตร(บางโพ) เมื่อ พ.ศ. 2510 ต่อมาได้ขยายกิจการและ โรงงาน จึงย้ายมาอยู่ถนนพัฒนาการ จนถึงปัจจุบัน