งานแสดงโชว์สินค้าและสัมมนาวิชาการในรูปแบบ Small Group วันที่ 22 มกรคม 2556 เวลา 8.30 -16.45น.

เมษายน 27 2016
img_news25_3

งานแสดงโชว์สินค้าและสัมมนาวิชาการในรูปแบบ Small Group

เป็นการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับการผลิตซึ่งเนื้อหาเหมาะสม กับกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทุกประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน – ของเสียในการผลิตทั้งสิ้น จัดขึ้น ณ ที่โรงแรม เซ็นทรัลเพลส จ.สมุทรสาคร