ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายเรื่อง เทคนิคการทดสอบความแข็งแรง ของบรรจุภัณฑ์พลาสติก วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ. ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต สมุทรปราการ