โรงงานของเรา

ซารินทร์ฯ เป็นช่างมานานกว่า 50 ปี จึงต้องมีบ้านของเรา

“ ถ้าบ้านที่ครอบครัวสร้างมากับมือกลายเป็นที่อาศัยของช่างรับเหมา”

เราทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบการทำงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของทางช่าง หรือ ผู้รับเหมาที่ไม่มีโรงงานเป็นของตนเอง ซึ่งก็หมายความถึง ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรอง
จากทางภาครัฐฯ แล้วท่านจะมั่นใจ ในการให้ผู้รับเหมาเหล่านี้มาตั้งที่พักอาศัยขึ้นภายในบ้านของท่านอีกหรือ? บ้านพักอาศัยของคุณจะไม่ได้เป็นที่ไว้สำหรับ ให้ใครที่คุณ
ไม่พึงประสงค์เข้าไปพักอาศัยอีกต่อไป ด้วยการปฏิบัติงานที่มีทีมงาน, สถานที่, และขั้นตอนการทำงาน ที่เป็นระบบทำงานได้ตลอดเวลา ไม่เสียเวลาในการผลิต รวมทั้ง
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บ้านและผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านในกรณีใดๆ ก็ตาม เนื่องจากการทำงานเราเป็นการทำงานที่อยู่ภายในโรงงานของซารินทร์ฯ เองเป็นส่วนใหญ่

หน้าHome รูป6
หน้าHome รูป7
โรงงานของซารินทร์เฟอร์นิเจอร์
หน้าHome รูป8
หน้าHome รูป9
หน้าHome รูป10
ทำการติดตั้งโครงเฟอร์นิเจอร์ ณ หน่วยงานเฉพาะเวลาทำการ ไม่มีการทิ้งช่างไว้ภายในหน่วยงานข้ามคืน
หน้าHome รูป11
งานลามิเนต ดำเนินร่างแบบและติดลามิเนต มาจากโรงงานซารินทร์ฯ
Untitled-1
ดำเนินงานสี มาจากโรงงานของทางซารินทร์แล้วทำการติดตั้ง ณ หน่วยงานเฉพาะเวลาทำการเท่านั้น