ลักษณะงานของเรา

ความสำคัญในการทำความเข้าใจถึงลักษณะของงาน

  1. เพื่อง่ายต่อการสื่อสารระหว่างฝ่าย เช่น ถ้าคนเราไม่มีชื่อก็จะเข้าใจยากว่าใครเป็นใคร งานก็เหมือนกัน ถ้าเรามีชื่อ หรือ สรรพนามให้กับมัน ก็จะทำความเข้าใจกับได้ง่ายขึ้น
  2. เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจในการดำเนินงานต่อไป เช่น การตัดสินใจว่าจะให้ความสำคัญของแต่ละงานว่าควรอยู่ในระดับไหน ณ เวลานั้น

ลักษณะของงาน

1. งานตกแต่งอาคารที่พักอาศัยใหม่ เป็นบ้านที่สร้างเสร็จ หรือ กำลังอยู่ในการก่อสร้างที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จกว่า 90% และยังไม่มีคนเข้าไปพักอาศัย ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ทาวน์เฮาส์, บ้านเดี่ยวในโครงการ, บ้านเดี่ยวสร้างเอง, อาคารพาณิชย์, คอนโดมิเนียม ต่อไป

ซารินทร์มีความชำนาญการในงานตกแต่งบ้านพักอาศัยมาไม่น้อยกว่า 50 ปี ตกแต่งบ้านแล้วเสร็จมาไม่น้อยกว่า 1,000 หลังคาเรือน

2. งานตกแต่งต่อเติมบางส่วน เป็นบ้านที่สร้างเสร็จมีคนเข้าไปพักอาศัยแล้ว และมีการจัดวาง, ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เข้าไปแล้วมากกว่า 50% ของพื้นที่บ้าน

การปฏิบัติงานไม่มีผลกระทบต่อผู้พักอาศัยด้วยการปฏิบัติงาน แบบกึ่ง ถอดประกอบ

3. งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เป็นงานสั่งทำเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเป็นชิ้น โดยเจ้าของงานมีแบบอยู่แล้ว หรือ มีตัวอย่าง

ถอดแบบลอยตัวด้วย ช่างเฟอร์นิเจอร์ชำนาญการเฉพาะทาง เช่น ช่างเก้าอี้, ช่างโต๊ะ, ช่างเตียงและช่างตู้ ทำให้เชื่อมั่นได้ในสัดส่วน

4. งานที่รับมาจากผู้ออกแบบ หรือเจ้าของ (ที่มีแบบอยู่แล้ว) เป็นงานที่รับจากผู้ออกแบบ หรือ เจ้าของบ้าน เพื่อนำมาทำการประเมินราคา

มีผู้ควบคุมงานในการผลิตตลอดการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และ ถูกต้องตามแบบ