ปรัชญาการออกแบบ

เราทราบดีว่า เฟอร์นิเจอร์ที่ดีไม่ได้อยู่เพียงแค่ความแข็งแรง

 

“ การสื่อสารระหว่างเจ้าของบ้านพักอาศัย สู่ช่างผู้ผลิต จะไม่ยากอีกต่อไป “ ทางซารินทร์ฯ ทราบดี ถึงรูปแบบการออกแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และถึงแม้จะผลิตดีเพียงใด ถ้าการออกแบบไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เป็นเจ้าของบ้าน งานชิ้นนั้นก็จะไม่ลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งการออกแบบ ที่จะแสดงได้ถึงลักษณะเฉพาะตัวของผู้ที่ให้โอกาสเราในการผลิตนั้น ต้องมาจากกระบวนการทางความคิด ในการ ออกแบบที่ชัดเจน โดยทางซารินทร์ มีปรัชญาในการออกแบบ ที่ท่องไว้ขึ้นใจตลอดเวลาเสมอว่า …

“นักออกแบบมีหน้าที่ในการศึกษาถึงระดับการรับรู้ทางสุนทรียภาพของผู้ที่ให้โอกาส ในการแสดงผลงานแก่เรา แล้วเราก็นำเอาองค์ความรู้ทางสุนทรียภาพที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลามาทำการจัดการ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ที่ให้โอกาสแก่เรา“

หน้าServices รูป17

คอนโดมีเนียม ห้องชุดพักอาศัย คุณไมค์ และครอบครัว พระราม3

หน้าServices รูป20

บ้านพักอาศัย คุณดาวราย ขันติกุล

หน้าServices รูป18

บ้านพักอาศัย คุณมาลินี และครอบครัว สุขุมวิท 93

หน้าServices รูป21

บ้านพักอาศัย คุณดรรชบง บุนนาค พุทธมณฑล สาย4

หน้าServices รูป19

ชัชวลัยแมนชั่น ซ.รามคำแหง 170

หน้าServices รูป22

โครงการ บ้านตัวอย่าง วิจิตราธานี บางนา-ตราด กม.36