บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย

 คุณมั่นใจได้

“ บริการหลังการขาย ”
ด้วยความยินดี เราพร้อมดูแลเฟอร์นิเจอร์ของเราที่อยู่ในบ้านท่านตลอดอายุการใช้งาน ….. ด้วยระบบดูแล ผลงาน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ถูกทอดทิ้ง

การดูแลผลงานแบ่งออกตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ดูแลครอบคลุม
หลังจากการส่งมอบงาน เราพร้อมเข้าไปดูแลผลงานทั้งในส่วนงานโครงสร้างงานไม้, งานพื้นผิว, และงาน อุปกรณ์ประกอบกับเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่อยู่ในรายการ
ขั้นตอนที่ 2 ช่างประจำบ้าน
หลังจากผ่านพ้นเวลามาเป็นเวลา 1 ปี เรายังคงดูแลผลงาน โดยฟรีค่าแรง ต่อเนื่องไปเป็นเวลา 1 ปี
ขั้นตอนที่ 3 บริการหลังการขาย
เรามีบริการหลังการขายและศูนย์รับแจ้งข้อมูลแล้วทำการประสานงานไปยังโรงงาน เพื่อส่งทีมงานเข้าไปจัด การปัญหาตลอดอายุการใช้งาน ด้วยประสบการณ์ที่มีของเราทำให้เร่งเห็นถึงความสำคัญและ ไม่ทอดทิ้ง ลูกค้าของเรามาตลอดเวลานานกว่า 50 ปี

map