ช่างดีดูที่ตรงไหน

ปัจจุบันมีช่างอยู่มากมายแต่คุณคาดว่าจะมีช่างดีๆ สักกี่ราย

“ ช่างดีไม่ดี ดูจากอะไร ”…..

จากประสบการณ์พบว่า ช่างที่ดีต้องมีปัจจัยดังนี้

ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีการขออนุญาตจาก กรมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (เพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน)
ต้องมีเงินทุนในการประกอบวิชาชีพ (เพื่อตัดปัญหาเงินไม่มางานไม่เดิน เพื่อลดปัญหางานล้าช้า)
ต้องมีที่ติดต่อสื่อสาร ที่เป็นหลักแหล่ง (ไม่ใช่มีแค่โทรศัพท์มือถือเพื่อลดปัญหาการหนีงานเมื่อเจองานยาก)

ขอเป็นทางเลือกสำหรับคุณ

หน้าHome รูป14
หน้าHome รูป15
หน้าHome รูป16
หน้าHome รูป17