ร้านค้าและอื่นๆ

ขอบพระคุณความเชื่อใจ ที่ท่าน ให้โอกาสแก่เรา….. จากรุ่นสู่รุ่น

“ ถ้าการตกแต่งอาคาร ต้องการช่างที่เชื่อใจได้ ”

เวลาที่ผ่านมา ซารินทร์ฯ ต้องขอขอบพระคุณ ลูกค้าที่ให้ความเชื่อใจในการออกแบบตกแต่งบ้านพักอาศัยหลังแรก และให้ความอบอุ่นแก่เรา ในการ ออกแบบตกแต่งบ้านพักอาศัยหลังที่สองของครอบครัวของท่าน ทั้งความเชื่อใจและความอบอุ่นของท่านที่ได้ให้กับเรา ทำให้เราคงอยู่มาได้นานกว่า 50 ปี

ร้านอาหารญี่ปุ่น HARU ซ.ทองหล่อ

โรงแรม The Tawana Bangkok